Valutakonto: Referencerenter for ind- og udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable rente på valutakonti og dermed for valutakassekredit og -indlån.

Valutakonti i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenter i form af SK-bid (indlån) og SK-bor (udlån) med henholdsvis et fradrag eller tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret oktober 2022): 

USD: 4,13 %
EUR: 1,59 %
GBP: 3,34 %
SEK: 2,49 %
NOK: 3,79 %
CHF: 1,57 %
PLN: 10,06 %
JPY: 1,57 %
CZK: 8,11 %
TRY: 39,09 %