Sparekassen Kronjylland er Danmarks bedste arbejdsplads for 3. gang i træk

Dealer med analytisk sans og kommunikative evner

Vil du eksekvere værdipapirordrer og overvåge ordreflows? Og kan du udarbejde strategier og anbefalinger til vores investeringsrådgivere og kommunikere med dealere i andre pengeinstitutter? Så har du chancen her.

Du kan glæde dig til at:

 • Komme helt tæt på de finansielle markeder. Du kommer til at handle og eksekvere ordrer inden for de fleste finansielle produkter: Aktier, obligationer, renter og valuta
 • Bidrage til vores rolle som market maker på danske aktier og investeringsforeninger
 • Overvåge elektroniske ordreflows
 • Udarbejde handelsstrategier og handelsanbefalinger til Sparekassen Kronjyllands investeringsrådgivere
 • Kommunikere med dealere i sektoren i forbindelse med nyheder og ordreeksekvering
 • Færdes hjemmevant i handelssystemer som IDEAS, Bloomberg og Infront

Vi forestiller os, at du er uddannet cand.merc. finance eller lignende. Du kan både være en erfaren rotte i faget eller nyuddannet. Er du det sidste, sørger vi for grundig oplæring.

Du er sandsynligvis den rette til teamet, hvis du:

 • har en stor interesse for de finansielle markeder
 • er stærk til tal og data og arbejder hjemmevant i Excel
 • gerne vil lære endnu mere og løbende udvikle dig
 • er god til at tilegne dig ny viden og arbejder struktureret
 • kan håndtere flere opgaver samtidigt uden at miste overblikket og dit gode humør
 • er troværdig, ansvarlig og så tilpas nysgerrig, at du kan udfordre, hvor det er relevant
 • er god til at samarbejde og kommunikere

Hvad gør stillingen særligt attraktiv?

Som dealer bliver du en del af vores pulserende hverdag på finansområde på Sparekassen Kronjyllands hovedsæde i Randers. Her får du rig lejlighed til at sparre med erfarne kolleger både i vores afdelinger Markets og Treasury, der samarbejder tæt og i andre dele af organisationen. Du får et indgående kendskab til infrastrukturen omkring handel og afvikling, ligesom du kommer til at opbygge et solidt netværk inden for sektoren.

Du kan se frem til et job med ansvar og udfordringer og til en hverdag, som du selv har indflydelse på. Det gælder i vis udstrækning også din tilrettelæggelse af arbejdstid og -sted, så balancen mellem dit arbejds-, familie- og fritidsliv harmonerer.

Ansvar og udfordringer på Danmarks bedste arbejdsplads

Vi er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter. Der venter dig mere end 700 kolleger fordelt på cirka 50 afdelinger i Jylland, Odense og på Sjælland.

Du bliver en del af en flad organisation, hvor vi har succes med at vokse, åbne nye afdelinger og have fokus på de personlige relationer. Hos os ringer kunderne ikke til et callcenter, men direkte til deres rådgiver. Vi vægter nemlig den personlige rådgivning højt og mener, at det er tiden, vi investerer, der gør forskellen - og at det er med til at give os sektorens mest tilfredse privatkunder for tredje år i træk (ifølge det anerkendte analysebureau EPSI). Det er også med til at give os medarbejdere, der trives og er glade for at gå på arbejde. Vi er således tre gange i træk blevet kåret til Danmarks bedste arbejdsplads af Great Place to Work.

Vores decentrale struktur giver dig stor indflydelse på dit arbejde og din dagligdag. Som garantsparekasse er vi selvejende. Det betyder blandt andet, at vi ikke har aktionærer, der skal have del i Sparekassens overskud. Det gør, at vi kan tænke mere langsigtet, ligesom det giver os stor frihed til at gøre en forskel i de lokalsamfund, hvor vi har vores kunder.