Børn økonomi

Nyheder

Har du betalt for lidt eller meget i skat?

Du kan meget snart se din årsopgørelse for 2020 hos SKAT. Se vores guide til, hvad du særligt bør tjekke.

Mange kigger udelukkende efter, om de skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat. Det er dog vigtigt, at du løber tallene igennem og tjekker, at alt er, som det skal være. I år er det særlig vigtigt at få sat kørselsfradraget korrekt, hvis du er en af de mange, der plejer at få kørselsfradrag, men har arbejdet meget hjemme i 2020  Har du ændringer, kan du rette i din årsopgørelse frem til 1. maj 2021.

Årsopgørelsen kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst, fradrag og betalt skat i 2020.

Tjekliste til årsopgørelsen

Har du gjort brug af ydelser, der giver håndværker- og servicefradrag?

Du kan få håndværkerfradrag for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som du har fået udført i hjemmet eller fritidsboligen. Arbejdet skal være udført i 2020 og være betalt senest 28. februar 2021.

Passer dit kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen for at komme til og fra arbejde. Har du skiftet job, eller er flyttet, har du måske fået længere eller kortere på arbejde.

Især for 2020 er kørselsfradraget vigtigt at forholde sig til, da mange af os har arbejdet hjemmefra. Du kan ikke få kørselsfradrag for de dage, du har arbejdet hjemme i 2020. Er det først her ved din gennemgang af årsopgørelsen, at du får antallet af dage med kørselsfradrag sat ned til det rigtige, vil du blive modregnet det beløb, du har fået for meget.

Ønsker du at være på forkant med dit kørselsfradrag for i 2021, kan du med fordel gå ind at regulere det for i år på din forskudsopgørelsen for 2021. Derved får du jævnet fradragsændringen ud over resten af året og undgår at få effekten på én gang ved næste års årsopgørelse.

Har du lagt lån om?

Du får rentefradrag for din private gæld. Har du for eksempel lagt realkreditlånet i dit hus om, har dit rentefradrag sandsynligvis også ændret sig.

Har du udlejet dit hus eller din bil?
Indtægter ved deleøkonomi som for eksempel udlejning af bolig eller bil skal du betale skat af. Dog afhængigt af udlejningstype og indtægtens størrelse. Det kan du læse mere om her.
Har du vundet eller tabt på aktier eller andre værdipapirer?

Når du sælger værdipapirer, skal du betale skat af gevinster, ligesom du får modregning for tab. Har du solgt aktier eller andre værdipapirer, skal du derfor efterse, at tallene for gevinst og tab er korrekte.

Har du overnattet ude i forbindelse med dit arbejde?

Er du væk hjemmefra i mindst 24 timer inklusive overnatning i forbindelse med arbejde, så kan du få et fradrag til småfornødenheder på 130,25 kr. pr. døgn. Det gælder uanset, om din arbejdsgiver refunderer dine udgifter til mad og drikke eller har stillet fri kost til rådighed. Småfornødenheder er eksempelvis kaffe, avis mv.

Har du betalt for meget på din aldersopsparing?

Du skal være opmærksom på, om dine eventuelle pensionsindbetalinger ligger inden for de tilladte grænser. Gør de ikke det, og opnår du dermed enten ikke fradrag eller bliver pålagt en ekstra afgift, kan du se det af et par linjer øverst på årsopgørelsen. Her vil det fremgå, at beløbet er blevet tilføjet din personlige indkomst.

I 2020 kunne du indbetale 5.300 kroner på en aldersopsparing – og 50.200 kroner, hvis du allerede var folkepensionist eller havde mindre end fem år til folkepension. Er du kommet til at indbetale mere end dit maksimum på en aldersopsparing i 2020, vil du af det beløb, som ligger over maksimum blive pålagt en afgift på 20 procent. Den gode nyhed er, at det kan du nå at afværge. I hvert fald hvis du overfører beløbet til en ratepension eller livsvarig livrente, hvor du slipper med en afgift på fire procent. En sådan rettelse kan du kun foretage i skatteåret efter indbetalingen, så det er vigtigt, at du er opmærksom på det nu. Har du indbetalt for meget, så husk også at få ændret den fremtidige indbetaling, så du ikke får afgiften igen næste år.


Har du betalt for meget på din ratepension?
I 2020 kunne du få fuldt fradrag for op til 57.200 kroner på en ratepension. Har du betalt mere, skal du betale skat af det overskydende beløb. Lader du beløbet stå, skal du selv huske på, at der ikke skal betales skat af det overskydende beløb, når udbetalingen af pensionen starter. Det kan de færreste huske på. Du kan derfor også vælge at overføre det overskydende beløb til en livsvarig pension og derved opnå fradrag for beløbet eller simpelthen vælge at få det overskydende beløb udbetalt.

Penge tilbage i skat

Hvis du skal have penge tilbage i skat, bliver de udbetalt på din NemKonto fra 9. april 2021.

Restskat - få gælden ud af verden

Skal du betale restskat tilbage, så gør det hurtigst muligt. Du skal nemlig betale såkaldte dag-til-dag-renter på 2 %, og renten tæller fra 1. januar 2021 og indtil den dag, du betaler. Fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2021. 1. juli bliver rentesatsen endnu højere, og efter denne dato bliver ikke-betalte beløb op til 21.320 kroner regnet til din skat i 2022. Restskat over 21.320 bliver opkrævet i tre rater i løbet af 2021, hvis den ikke er betalt før 1. juli.

Hvad med 2021?

Vil du se din forventede indkomst, fradrag og skat for 2021, finder du disse oplysninger på din forskudsopgørelse.

Aktuelt lige nu

Privatkundetilfredshed

Nyheder

Danmarks mest tilfredse privatkunder - for tredje år i træk

- Tilfredse kunder er vores vigtigste strategiske mål. Derfor er vi utroligt glade for, at netop vores kunder er de mest tilfredse – ikke mindst, når det nu har været tilfældet tre år i træk, slår vores adm. direktør Klaus Skjødt fast.

Lokal støtte

Lydmixer og scenelys til spillestedet Gnisten

Nu kan musikken igen spille for fuld udblæsning på Gnisten i Ry. Spillestedet har nemlig fået støtte til musikudstyr fra Sparekassens gavefond. Ud over scenelys går donationen til en længe ventet lydmixer, der skal sikre en god lydkvalitet under koncerter.

400 meter til nærmeste hjertestarter

Nyheder

Nye hjertestartere sikrer, at hjælpen altid er tæt på

Der må maksimalt være 400 meter til den nærmeste hjertestarter fra én af Sparekassen Kronjyllands afdelinger. Sådan lyder beslutningen, der har fået Sparekassen til at investere i syv nye hjertestartere.

Nyheder

Er skattefri udbetaling af efterløn en god idé for dig?

I denne tid modtager næsten 330.000 danskere, som stadig er med i efterlønsordningen tilbud om at få udbetalt efterlønsbidrag skattefrit. Tilbuddet gælder frem til 30. juni 2022.