Sparekassen Kronjylland Lokale Afdelinger

Behandling af personlige oplysninger

Indsamling og behandling af personoplysninger

Sparekassen Kronjylland indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig en kvalificeret rådgivning og et udbud af finansielle tjenesteydelser. 

For at være kunde hos Sparekassen er du som følge af lovgivningen forpligtet til at give Sparekassen en række oplysninger. Lovgrundlaget for Sparekassens behandling af dine oplysninger er den finansielle regulering samt anden regulering, herunder:

 • Betalingsloven
 • Bogføringsloven
 • Databeskyttelsesloven
 • Hvidvaskloven
 • Kreditaftaleloven
 • Skattekontrolloven

Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med Sparekassen, eller hvis du har givet samtykke.

Sparekassen foretager endvidere behandling af dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for Sparekassen. Det kan f.eks. være forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT og betalingssikkerheden samt til direkte markedsføring.

Videregivelse af persondata

Sparekassens ansatte og ansatte i koncernselskaber har tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger om dig kun videregives med dit samtykke, eller når Sparekassen er forpligtet eller berettiget til at videregive oplysninger i henhold til lovgivningen.Oplysninger om dit kundeforhold kan f.eks. videregives uden samtykke til selskaber i Sparekassens koncern og samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver.

Oplysninger om dig kan f.eks. også videregives uden samtykke til:

 • SKAT, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), her under Hvidvasksekretariatet, Nationalbanken og andre offentlige myndigheder, når Sparekassen er forpligtet til videregivelsen.
 • Andre pengeinstitutter m.v. til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre ved kreditvurdering og misligholdelse af aftale
 • I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere.

Vi anvender forskellige juridiske mekanismer, som blandt andet standardaftaler godkendt af Datatilsynet, for at sikre dine data.

Ret til indsigt

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Sparekassen behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Sparekassen anvender dem til. Du kan få oplyst, hvor længe Sparekassen opbevarer dine personoplysninger og eventuelle modtagere af dine personoplysninger i det omfang, de måtte være blevet videregivet.
Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Sparekassens forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Sparekassens know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Automatiske afgørelser – herunder profilering

Sparekassen kan træffe automatiske afgørelser, herunder profilering. Du har mulighed for at få indsigt i, hvordan afgørelsen er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk afgørelse.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis de oplysninger, Sparekassen behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Med mindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende har du ret til, at Sparekassens behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Sparekassens legitime interesser går forud for dine interesser.

Begrænsning af behandling

Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, som Sparekassen har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for, kan du kræve, at Sparekassen begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Sparekassens legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis du har krav på sletning af de oplysninger, som Sparekassen har registreret om dig, kan du i stedet anmode Sparekassen om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Hvis behandling af de oplysninger, Sparekassen har registreret om dig, alene er nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Sparekassen har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

Indsigelse mod behandling

Hvis Sparekassen behandler oplysninger om dig på baggrund af din legitime interesse, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen medmindre, der er vægtige legitime grunde til behandlingen.

Dataportabilitet

Hvis Sparekassen behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Sparekassen udleveret i et elektronisk format.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke.

Klager

Hvis du ønsker at klage over Sparekassens behandling af personoplysninger, kan du kontakte Sparekassens klageansvarlige på a-mail: klageansvarlig@sparkron.dk eller Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.

Tilsyn

Sparekassen Kronjylland har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 9335.
Sparekassen er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Dataansvarlig

Sparekassen Kronjylland
Tronholmen 1
8960 Randers SØ

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via e-mail dpo@sparkron.dk 

Databehandlere i andre lande

Sparekassen Kronjylland behandler persondata via forskellige databehandlere, herunder databehandlere, der har underleverandører i følgende lande uden for EU/EØS:

 • Indien
 • USA
 • Grønland
 • Færøerne
 • Singapore
 • Filippinerne

Oplysninger indhentet via sociale medier

Specifikt for personlige oplysninger indhentet via vores hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve og lignende. 

På vores hjemmeside (sparkron.dk), facebookside (facebook.com/sparekassenkronjylland) og nyhedsbreve tilbyder vi services, konkurrencer og lignende, der forudsætter, at du indtaster personlige oplysninger i en formular (fx navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse). Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med EU's persondataforordning og persondataloven, Lov om Finansiel Virksomhed, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Sparekassen Kronjyllands generelle forretningsbetingelser.

De oplysninger, vi modtager via digitale medier, bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og for at yde service til dig som kunde og bruger. Vores håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.
 
Alle medarbejdere i Sparekassen Kronjylland er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uberettiget blive videregivet til tredjemand.

Du kan kræve, at registrerede ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet eller slettet. Du kan henvende dig til:

Sparekassen Kronjylland
DPO
Tronholmen 1
8960 Randers SØ
dpo@sparkron.dk 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan altid tilbagekalde det samtykke, du har givet på vores hjemmeside, hvilket dog kan betyde, at vi ikke fortsat vil være i stand til at tilbyde dig en konkret ydelse. Specielle situationer kan dog gøre det muligt for Sparekassen Kronjylland fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Det fremgår af ovennævnte love.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at henvende dig til:
Sparekassen Kronjylland
DPO
Tronholmen 1
8960 Randers SØ
dpo@sparkron.dk

Se mere om regler, politikker og forretningsbetingelser

I kassen med links finder du links til en række forskellige aspekter af forholdet mellem dig som kunder og Sparekassen Kronjylland; der er blandet andet en liste over vores samarbejdspartnere, vores vedtægter, politikker og forretningsbetingelser. 

 

Aktuelt lige nu

Privatkundetilfredshed

Nyheder

Danmarks mest tilfredse privatkunder - for tredje år i træk

- Tilfredse kunder er vores vigtigste strategiske mål. Derfor er vi utroligt glade for, at netop vores kunder er de mest tilfredse – ikke mindst, når det nu har været tilfældet tre år i træk, slår vores adm. direktør Klaus Skjødt fast.

Lokal støtte

Lydmixer og scenelys til spillestedet Gnisten

Nu kan musikken igen spille for fuld udblæsning på Gnisten i Ry. Spillestedet har nemlig fået støtte til musikudstyr fra Sparekassens gavefond. Ud over scenelys går donationen til en længe ventet lydmixer, der skal sikre en god lydkvalitet under koncerter.

400 meter til nærmeste hjertestarter

Nyheder

Nye hjertestartere sikrer, at hjælpen altid er tæt på

Der må maksimalt være 400 meter til den nærmeste hjertestarter fra én af Sparekassen Kronjyllands afdelinger. Sådan lyder beslutningen, der har fået Sparekassen til at investere i syv nye hjertestartere.

Nyheder

Er skattefri udbetaling af efterløn en god idé for dig?

I denne tid modtager næsten 330.000 danskere, som stadig er med i efterlønsordningen tilbud om at få udbetalt efterlønsbidrag skattefrit. Tilbuddet gælder frem til 30. juni 2022.