Værd at vide

Indtægt og/eller lån i anden valuta end danske kroner

Hvis du har en indtægt i anden valuta end danske kroner eller aktiver til betaling af et lån i en anden valuta end lånets valuta, vil ændringer i valutakursen få betydning for dit låns ydelser og restgæld. Ændringer i valutakurserne kan øge din restgæld og gøre den månedlige ydelse på lånet større.

For at tage højde for denne risiko for højere ydelse, bør du spare ekstra op, så du har bedre mulighed for imødegå sådanne udsving i ydelsen på et lån.