Værd at vide

Læs Pengenyt på nettet

 

Læs aktuelle artikler om privatøkonomi - du finder bladet på nettet.

Pengenyt er et magasin der redigeres og udgives af Lokale Pengeinstitutter tre gange årligt. Heri kan du læse om emner, der har med privatøkonomi at gøre. Ofte bliver aktuelle emner, som fx efterløn, behandlet grundigt og fra flere vinkler, så man kan bliver klogere på, hvad der passer bedst til ens egen livssituation.