Nyheder og praktiske oplysninger:

Værd at vide

Vi sænker indlånsrenten på erhverv

1. november 2021 sænker vi indlånsrenten for alle Sparekassens erhvervskunder fra minus 0,60 procent p.a. til minus 0,95 procent p.a.
Renterne er fortsat historisk lave, og Nationalbanken har netop også sænket sin rente på indlån. Samtidig har en række myndighedskrav til blandt andet kontrol af pengestrømme over de seneste år gjort håndteringen af indlån væsentligt mere ressourcekrævende. Ændringen sker med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold.

5. oktober 2021

 

Du må ikke modtage 20.000 og derover i kontanter

Som erhvervsdrivende må du fra 1. juli 2021 ikke modtage kontante betalinger på 20.000 kroner og derover. Det gælder også, hvis betalingerne opdeles i mindre beløb, der indbyrdes er forbundet.

Det er ifølge hvidvaskloven strafbart at overtræde denne regel, og det er dig som erhvervsdrivende, der begår en kriminel handling, hvis du modtager kontantbeløb over den fastsatte grænse (uanset dit kendskab til reglen).

Forbuddet gælder alle erhvervsdrivende (undtagen visse erhvervsgrupper såsom advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder i den finansielle sektor).

Hvad gør du?

Er du ude for, at en kunde vil betale et beløb på 20.000 kroner eller mere kontant, må du afvise at modtage pengene kontant. I stedet skal du henvise kunden til at betale med betalingskort eller bankoverførsel.

 

Vi hæver indlånsrenten på erhverv

1. maj 2020 hæver vi indlånsrenten for alle Sparekassens erhvervskunder fra minus 0,75 procent p.a. til minus 0,60 procent p.a.
Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens tilsvarende renteændring og de aktuelle markedsmæssige forhold.

31. marts 2020

Vi indfører negative renter på indlån for erhvervskunder

For tre år siden valgte Sparekassen at gå en anden vej end en meget stor del af vores konkurrenter, da vi sagde nej til at indføre negative renter på indlån – altså kræve penge for, at vores kunder kunne have penge til at stå på en konto.Allerede dengang sagde vi, at der selvfølgelig kunne opstå en situation, hvor det ville være nødvendigt også i Sparekassen, men vi forventede det ikke. Vi troede nemlig, som de fleste, at renterne ville begynde at kravle op indenfor nogle få år. Sådan er det desværre ikke gået, tværtimod har de negative renter bidt sig fast, og de er ovenikøbet blevet lavere, end nogen kunne have forestillet sig. Derfor indfører Sparekassen med virkning fra 24. oktober negative renter for alle erhvervskunder. Renten på erhvervsindlån vil herefter være -0,75 procent.
 
23. september 2019

Er din webshop parat til to-faktor betaling?

Nye betalingsregler for online handel - udsat til 14. marts 2021.

Marts 2021 trådte nye regler for betalinger i kraft. De skal gøre det mere sikkert for de danske forbrugere at betale på nettet. Har du en webshop, skal du derfor være opmærksom på disse regler og kunne opfylde dem.

Hvad er nyt?

Fra 14. marts 2021 skal din webshop kunne gennemføre betalinger med noget, der kaldes to-faktor autentifikation (eller stærk kundeautentifikation). Det betyder, at dine webshopkunder fra denne dato skal bruge mindst to faktorer til at gennemføre en betaling – præcis, som det i dag er tilfældet ved en fysisk handel. De to faktorer skal være noget, kunden har (fx betalingskort), noget kunden ved (fx SMS-kode) eller noget, kunden er (fx fingeraftryk).

Betalinger vil blive afvist

En del webshops er allerede klar til de nye krav, men ikke alle. Er din webshop ikke klar til to-faktor autentifikation 14. marts 2021, vil dine kunder få afvist deres betalinger i din webshop fra denne dato.

Er din webshop endnu ikke klar, skal du kontakte din såkaldte serviceprovider.

Hvad med dine kunder?

Første gang en kunde skal tilmelde køb i din webshop til eksempelvis Verified by Visa eller Dankort Secured by Nets, skal kunden registrere sit mobilnummer og bekræfte med NemID. Men sådan er det også i dine konkurrenters webshop, og det tager faktisk ganske kort tid.

Vi ikke imod 500-eurosedler - gør du?

Den Europæiske Centralbank stopper med at udgive 500-eurosedle pr. 1. januar 2019. Efterfølgende indløser vi - lige som de fleste andre banker - ikke længere 500-eurosedler.  

Er du erhvervskunde, der bliver berørt af ændringen?

500-eurosedlen fortsætter med at være et lovligt betalingsmiddel. Som erhvervskunde kan du altså fortsat risikere at modtage 500-eurosedler fra dine kunder. Det kan derfor være en idé at give kunderne besked, hvis du ikke længere ønsker at modtage disse sedler, når vi og andre pengeinstitutter ikke længere modtager dem. 

Du kan også undersøge, om du har mulighed for fortsat at benytte vekselkontorerne

Erhvervsforsikringer

Med et forsikringstjek kan du få undersøgt, om din virksomhed har de rigtige forsikringer med de rigtige dækninger.

Dit udbytte er, at du:

  • får gennemgået dine forsikringer
  • får sparring om, hvorvidt du har de rette dækninger
  • kan optimere dine forsikringsomkostninger

Vi samarbejder med Codan. Kontakt en af vores erhvervsrådgivere, hvis du ønsker at høre mere om erhvervsforsikringer.