Pension skilsmisse

Har du flere penge stående i banken end du har brug for

Giv videre til næste generation og nå at se pengene gøre en forskel.

Bettina Brask, der er fagchef for Pension og Private Banking i Sparekassen Kronjylland, fortæller her om muligheden for at give noget af formuen videre som pengegaver til næste generation.

Inflationen i Danmark har de sidste mange år ligget på cirka en procent. I øjeblikket er renterne meget lave, og på de fleste almindelige bankkonti bliver pengene blot mindre værd over tid. Du kommer derfor til at kunne købe mindre for pengene.

− Har du et større beløb stående på kontoen, som du ikke har brug for i den nærmeste fremtid, kan det derfor give god mening at investere pengene, sætte dem ind på en pensionsopsparing eller måske give dem videre til næste generation, forklarer Bettina Brask fra Sparekassen Kronjylland.
Giv pengegaver og nå at se dem gøre en forskel

− Dine børn arver dig ofte først på et tidspunkt, hvor de ikke har så stor gavn af en økonomisk hjælp, som de har tidligere i livet. De har for længst etableret sig, og børnene er flyttet hjemmefra. Der kan derfor være flere fordele ved at begynde at give en opsparing videre til næste generation allerede, mens du lever – og fordelene er ikke kun kontante: Det er for mange en stor glæde at nå at se den forskel, pengene kan gøre for børn eller børnebørn, forklarer Bettina Brask.

Har du et større pengebeløb, som du ved, at du ikke selv får brug for, kan det være relevant at benytte gavereglen. Her giver du nogle af pengene videre til dine nærmeste uden, at de skal betale gaveafgift. Reglen gør, at du hvert år afgiftsfrit kan give en gave på op til 67.100 kroner (2020-tal) til dine børn, børnebørn og oldebørn. Til børns og stedbørns ægtefæller kan du give 23.500 kroner uden, at de skal betale gaveafgift. Disse pengegaver har du lov til at give hvert år.
Indsæt på børneopsparing

En af fordelene ved en børneopsparing er, at den typisk giver en højere rente end på en almindelig konto. På en børneopsparing skal du binde pengene, indtil barnet er mindst 14 år, og opsparingen kan udbetales mellem barnets 14.-21. leveår. Du kan indskyde 6.000 kroner om året på barnets børneopsparing, og det samlede beløb, der må stå på opsparingen, er 72.000 kroner.

− De høje beløbsgrænser på børneopsparingen kan også gøre det interessant at overveje at investere på barnets vegne, forklarer Bettina Brask.

Den gevinst, dit barn eventuelt får ved at investere børneopsparingen, skal hverken du eller dit barn betale skat af. Giver du eksempelvis dit barn aktier som en gave uden for børneopsparingen, bliver du som forælder beskattet af afkastet, indtil barnet er 18 år.